Frågor och svar (FAQ)

Kan man gå ner 10 kilo på en månad?

Kan man gå ner 10 kilo på en månad? Det hela är egentligen busenkelt. För att gå ner 1 kilo i vikt behöver du lägga dig på ett underskott på 7 000 kilokalorier. Ett underskott på 1 000 kilokalorier om dagen innebär alltså att du kan gå ner 1 kilo på en vecka . Vill du då gå ner 10 kilo , s...

Fri May 13 2022

Frågor och svar (FAQ)

Kan man bli sjuk efter kiropraktor?

Kan man bli sjuk efter kiropraktor? Några upplever ingen förbättring för efter 2-3 besök, vilket är helt normalt då kroppen kan behöva lite tid på att förstå att den ska ändra läge och börja läka. Vanliga reaktioner kan vara: trötthet, ömhet/stelhet, frossa/svettningar, huvudvärk, feberkän...

Fri May 13 2022

Frågor och svar (FAQ)

Vilken är den svåraste matten i gymnasiet?

Vilken är den svåraste matten i gymnasiet? Matematik 2a är lättare, 2b är lite svårare och 2c är svårast på nivå 2. På nivå 3 finns ej a-kurs, utan 3b är medelsvårt och 3c är svårare. 2c och 3c förbereder bättre till matte 4, än de enklare/lättare kurser. Du får själv bestämma vilka kurser...

Fri May 13 2022

Frågor och svar (FAQ)

Varför kallar man Norrköping för Peking?

Varför kallar man Norrköping för Peking? Peking är ett smeknamn på hela staden Norrköping . Det sägs att det härrör från en föreläsning som den världsberömde upptäcktsresanden Sven Hedin gjorde på läroverket i staden. Då konstaterade han att Peking betyder “Norra Staden” på kinesiska, någo...

Thu Jan 13 2022

Frågor och svar (FAQ)

Vilka tabletter innehåller jod?

Vilka tabletter innehåller jod? TyroPlus innehåller jod och niacin som bidrar till en normal energiomsättning. Sköldkörteln kan inte tillverka hormoner utan jod , så därför behövs jod för en normal produktion av sköldkörtelhormon....

Fri Apr 29 2022

Frågor och svar (FAQ)

Why can't I install apps on my Android phone?

Why can't I install apps on my Android phone? Open Settings > Apps & Notifications > See all apps and navigate to the Google Play Store's App Info page. Tap on Force Stop and check if the issue gets resolved. If not, click on Clear Cache and Clear Data, then re-open the Play Store and try ...

Sat Jan 15 2022

FRÅGOR OCH SVAR (FAQ)

Frågor och svar (FAQ)

Vad beror Övertänkande på?

Vad beror Övertänkande på? När man fastnar i att ” övertänka ” tänka negativa tankar som man tror på. Så är det viktigt att bryta, säga stopp till sig själv och ”aktivt resa sig upp och göra något annat” Sluta att ”trigga igång” sig själv, helt enkelt....

Fri May 13 2022

Frågor och svar (FAQ)

What can I use instead of Vagifem?

What can I use instead of Vagifem? Like Vagifem, Yuvafem tablets are used for the treatment for menopausal symptoms. This is the first generic equivalent to Vagifem. Yuvafem delivers the same low dose of vaginal estrogen as Vagifem in a preloaded, single-use, disposable applicator. Yuvafem...

Fri May 13 2022

Frågor och svar (FAQ)

Vad blir man efter bioteknik?

Vad blir man efter bioteknik? Som biotekniker kan du jobba både som specialist eller generalist. Det kan vara på stora företag, mindre företag eller på universiteten. Det handlar mycket om att att utveckla nya metoder för att bidra till ett samhälle som bättre utnyttjar naturens egna resur...

Fri May 13 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur skriver man egenremiss 1177?

Hur skriver man egenremiss 1177? Så här gör du för att skicka egen vårdbegäran genom att logga in till e-tjänsterna:

Fri May 13 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur mycket får en logoped i lön?

Hur mycket får en logoped i lön? Hur mycket tjänar logopeder ? Rekommenderad ingångslön för en nyexaminerad logoped ligger på 30 000 kr per månad. 10-15 år efter examen är medianlönen på drygt 38 750 kr per månad. 20-30 år efter examen är medianlönen drygt 40 200 kr per månad....

Thu May 12 2022

Frågor och svar (FAQ)

Vem kollar hörseln?

Vem kollar hörseln? En hörselundersökning görs av en audionom. En audionom är specialist på hörseln . Hen utför utredningar av hörseln och hjälper till med utprovning av hörhjälpmedel....

Thu May 12 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur kan man behandla trycksår?

Hur kan man behandla trycksår? Behandling med lokalt anbringat negativt tryck (tidigare = VAC) kan vara framgångsrik vid vissa typer av trycksår . Olika produkter fungerar lite olika, men principen är att med hjälp av kontinuerligt eller intermittent tryck dränera såret och stimulera granu...

Wed May 11 2022

Frågor och svar (FAQ)

Vad är näringstillstånd?

Vad är näringstillstånd? Näringstillstånd /nutritionsstatus

Wed May 11 2022

Frågor och svar (FAQ)

När får man Skattebeskedet i Kivra?

När får man Skattebeskedet i Kivra? Om du skaffar Kivra senast 24 februari får du din deklaration digitalt mellan 2-7 mars. Har du inte gjort några ändringar eller tillägg får du eventuell skatteåterbäring innan midsommar....

Wed May 11 2022

Frågor och svar (FAQ)

Vilka deklarationer är felaktiga?

Vilka deklarationer är felaktiga? Det som har blivit fel är själva uträkningen, inte uppgifterna. Alltså kan de som har fått en deklaration räkna ut beloppet själv. Skatteverket vet inte exakt vad som blivit fel ännu. De uppger att felet kommer vara rättat när deklarationen öppnar den 15 m...

Wed May 11 2022

Frågor och svar (FAQ)

Vem ska betala vad vid delad vårdnad?

Vem ska betala vad vid delad vårdnad? Om barnet bara bor hos den ena föräldern ska den andra föräldern betala underhållsbidrag, eller på annat sätt se till att barnets försörjning blir tryggad. Underhållsbidragets storlek påverkas av barnets behov och föräldrarnas ekonomiska möjligheter....

Wed May 11 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur många neutroner har syre 18?

Hur många neutroner har syre 18? Syreatomen är tyngre än kolatomen (se atommassan). En viss syreatom har masstalet 18 . Hur många neutroner innehåller denna syreatom? 10 st neutroner ....

Wed May 11 2022

Frågor och svar (FAQ)

Vad kostar det att åka ambulans akut?

Vad kostar det att åka ambulans akut? 150 kronor kostar en ambulanstransport. För ambulanstransport är avgiften 150 kronor och ingår i högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård. Barn och ungdomar till och med 19 år, personer som fyllt 85 år samt patienter med frikort betalar ingen p...

Wed May 11 2022

Frågor och svar (FAQ)

Vad är mitt Civiltillstånd?

Vad är mitt Civiltillstånd? Civilstånd är i svensk folkbokföring lika med "familjerättslig ställning". I juridisk mening finns följande civilstånd : ogift (aldrig varit gift eller registrerad partner) gift eller registrerad partner....

Wed May 11 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur tränar man diafragman?

Hur tränar man diafragman? Lär dig en diafragmatisk övning

Wed May 11 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur ofta ska man känna fosterrörelser?

Hur ofta ska man känna fosterrörelser? ger en bra bild av hur fostret mår i livmodern. Fostret rör sig normalt minst 5-10 ggr/timme. Mamman känner ca 80% av rörelserna och en klar dygnsrytm kan oftast urskiljas. Det flesta foster rör sig mest på kvällen....

Wed May 11 2022

Frågor och svar (FAQ)

Vilka typer av joniserande strålning finns?

Vilka typer av joniserande strålning finns? Det finns olika typer av joniserande strålning alfa- strålning , beta- strålning , gamma- strålning och neutronstrålning....

Wed May 11 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur går datortomografi undersökning till?

Hur går datortomografi undersökning till? Röntgenapparaten som används vid datortomografi har cirkelformade rör som roterar runt den kroppsdel som ska undersökas. Strålarna från röntgenapparaten sveper igenom kroppsdelen ur olika vinklar. En dator omvandlar sedan informationen till anatomi...

Tue May 10 2022

Frågor och svar (FAQ)

Which gland is in the sella turcica?

Which gland is in the sella turcica? Key points. ESS may happen if you have an enlarged sella turcica. This is a bony structure where the pituitary gland sits at the base of the brain....

Tue May 10 2022

Frågor och svar (FAQ)

Är kalk i bröstet alltid cancer?

Är kalk i bröstet alltid cancer? Mikroförkalkningar i brösten är en av de saker som kan upptäckas vid mammografin och kan vara ett förstadium till bröstcancer. – När vi, före år 2013, hittade misstänkt maligna mikroförkalkningar så skickades patienten alltid till operatio...

Tue May 10 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur mycket röntgen är farligt?

Hur mycket röntgen är farligt? Risken med röntgenundersökningar är mycket liten. Röntgen är visserligen en typ av strålning som kan skada cellerna. Det kan göra att cancer uppstår efter många år eller årtionden. Men det är sällsynt. ...

Tue May 10 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur mycket kan en aktie bli värd?

Hur mycket kan en aktie bli värd? Priset på aktien är nämligen alltid det totala värdet på bolaget dividerat med antal utestående aktier . Ett bolag vars aktie kostar 50 kronor kan alltså vara värt mer än bolaget med dyrare aktier , om de har fler utestående aktier på marknaden....

Tue May 10 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur förväntas börsen gå 2022?

Hur förväntas börsen gå 2022? Blickar vi framåt 12 månader så tror vi att börsen kommer att stå högre än idag, men inte så mycket högre. Under det kommande året föredrar vi den amerikanska marknaden framför den europeiska, vilket beror på att de amerikanska bolagen är mindre konjunkturkäns...

Mon May 09 2022

Frågor och svar (FAQ)

När fäster 6 dagars Blastocyst?

När fäster 6 dagars Blastocyst? När fäster ägget tidigast? Ett ägg fäster i livmoderslemhinnan efter 5- 6 dagar . Om ägget inte blivit befruktat så resulterar det istället i en menstruationsblödning. Denna inträffar i så fall runt två veckor efter ägglossningen....

Mon May 09 2022

Frågor och svar (FAQ)

Varför nyser vissa så högt?

Varför nyser vissa så högt? Om stämbanden befinner sig nära varandra bildas det fonation, det vill säga stämbanden börjar svänga och gör att luftflödet pulserar (precis som i näsan). Det höga trycket och flödet som bildas vid en nysning gör att ljudet blir starkt om en stämbandssvängning s...

Mon May 09 2022

Frågor och svar (FAQ)

Vilka är de största venerna?

Vilka är de största venerna? Den största artären heter aorta och leder från hjärtat till kroppen. Blödningar från artärer kan därför ge farliga blodförluster på förhållandevis kort tid. Artärernas motsats är venerna som för tillbaka det syrefattiga blodet till hjärtat från kroppens celler,...

Mon May 09 2022

Frågor och svar (FAQ)

Vad är Subarachnoidalblödning?

Vad är Subarachnoidalblödning? Subaraknoidalblödning (SAB), beror oftast på spontan ruptur av aneurysm (pulsåderbråck) i anslutning till någon av hjärnans artärer. Klassiskt insjuknar patienten med plötslig huvudvärk följt av illamående och kräkningar, ibland med sjunkande medvetandegrad....

Mon May 09 2022

Frågor och svar (FAQ)

Vad gör man om man har 2 miljoner över?

Vad gör man om man har 2 miljoner över? Här är sparkonto med insättningsgaranti det naturliga valet. För 2 -5 årspengar är en mix av sparkonto och aktiefond, eller en blandfond där du får en kombination av räntor/aktier, ett bra alternativ. Det långsiktiga +5 årssparandet växer däremot san...

Mon May 09 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur länge lever man på äldreboende?

Hur länge lever man på äldreboende? – De boende i Sverige är äldre och sjukare när de flyttar in än vad man är i Norge, säger Marta Szebehely, professor emeritus i socialt arbete med inriktning mot äldre vid Stockholms universitet. I Danmark är den genomsnittliga livslängden på äldreboende...

Sun May 08 2022

Frågor och svar (FAQ)

Vad innebär att kartlägga en persons Bpsd?

Vad innebär att kartlägga en persons Bpsd? Bemötandeplan. Alla personer som registreras i BPSD -registret ska få en individuell bemötandeplan. Detta är obligatoriskt i registret. Bemötandeplanen ska formuleras i teamet, av personal med god kännedom om vem personen med demenssjukdom är och ...

Sun May 08 2022

Frågor och svar (FAQ)

Vilken kost skyddar mot demens?

Vilken kost skyddar mot demens? Fisk, grönsaker, bönor och frukt kan förhindra att minnet försämras. Det visar ny forskning från Uppsala universitet. Det är Dagens Nyheter (5/11-2011) som uppmärksammar en undersökning av 560 mäns kostvano...

Sun May 08 2022

Frågor och svar (FAQ)

Är det nyttigt att gå i trappor?

Är det nyttigt att gå i trappor? Alla har vi väl hört att man ”borde ta trappan istället för hissen” och det är väldigt sant eftersom det är bra träning att gå i trappor . När du går i trappor stärker du bland annat ben och rumpa, senor och skelett, samtidigt som du ökar förbränningen och ...

Tue May 03 2022

Frågor och svar (FAQ)

Vad heter Sveriges giftigaste växt?

Vad heter Sveriges giftigaste växt? Sprängörten är en av Nordeuropas giftigaste växter . Giftämne: Cicutoxin, ett mycket verksamt krampgift som kan förlama andningsmuskulature...

Tue May 03 2022