Kysymyksiä ja vastauksia (FAQ)

Mistä syystä ei saa irtisanoa?

Mistä syystä ei saa irtisanoa? Työsopimuslaissa ja viranhaltijalaissa kiellettyjä irtisanomisperusteita ovat ainakin: Työntekijän tai viranhaltijan sairaus, vamma tai tapaturma, ellei hänen työkykynsä ole näiden vuoksi heikentynyt olennaisesti ja niin pitkäaikaisesti, että työnantajalta ei...

Sat May 14 2022

Kysymyksiä ja vastauksia (FAQ)

Voiko työntekijä kieltäytyä ylitöistä?

Voiko työntekijä kieltäytyä ylitöistä? Työntekijällä on oikeus kieltäytyä ylityön tekemisestä, ellei ylitöiden tekeminen ole erittäin pakottavien syiden vuoksi välttämätöntä. Ylityön tekeminen edellyttää myös työnantajan määräystä tai hänen suostumustaan....

Sat May 14 2022

Kysymyksiä ja vastauksia (FAQ)

Mitä osituksessa jaetaan?

Mitä osituksessa jaetaan? Osituksessa puolisoiden avio-oikeuden alainen omaisuus lasketaan yhteen ja jaetaan kahtia puolisoiden kesken. Jos puolisoilla on kaikkea omaisuuttaan koskeva avioehtosopimus, osituksen sijaan toimitetaan omaisuuden erottelu, jossa kumpikin osapuoli pitää omissa ni...

Sat May 14 2022

Kysymyksiä ja vastauksia (FAQ)

Onko kookosöljy ja kookosrasva sama asia?

Onko kookosöljy ja kookosrasva sama asia? Mitä eroa on kookosöljyllä ja kookosrasvalla? Kookosöljy ja kookosrasva eivät ole sama asia , vaikka molemmat tehdään kookoksesta. Kookosöljy on kookospähkinän hedelmälihasta puristettua pääosin tyydyttynyttä rasvaa eli öljyä. Kylmäpuristetussa koo...

Sun Feb 20 2022

Kysymyksiä ja vastauksia (FAQ)

Onko ravintosisällön ilmoittaminen pakkauksessa pakollista?

Onko ravintosisällön ilmoittaminen pakkauksessa pakollista? esittäminen on vapaaehtoista. Tiedot voidaan ilmoittaa joko 100:aa grammaa tai 100:aa millilitraa, annosta tai kulutusyksikköä kohti (art. 33.1. ...

Sun Feb 20 2022

Kysymyksiä ja vastauksia (FAQ)

Voiko kahvilla värjätä hiukset?

Voiko kahvilla värjätä hiukset? Syvyyttä kahvilla ja teellä

Mon Mar 07 2022

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA (FAQ)

Kysymyksiä ja vastauksia (FAQ)

Mitä on Hälytystyö?

Mitä on Hälytystyö? Hälytystyötä on työ, jossa työntekijä työpaikalta poistuttuaan kutsutaan (hälytetään) vapaa-ajaltaan työhön. Työhön saapuminen pitää tapahtua työehtosopimusten mukaisessa ajassa hälytyksestä. Hälytystyöstä maksetaan vähintään työehtosopimusten mukaiset korvaukset....

Sat May 14 2022

Kysymyksiä ja vastauksia (FAQ)

Mitä tarkoittaa elinikäinen asumisoikeus?

Mitä tarkoittaa elinikäinen asumisoikeus? Hallintaoikeus- eli käyttöoikeustestamentilla testamentinsaajalle voidaan antaa elinikäinen käyttöoikeus asuntoon. Tällöin asunnon omistus menee perillisille tai testamentissa määrätylle henkilölle. Mikäli asuntoon kohdistuu hallintaoikeus, eivät a...

Sat May 14 2022

Kysymyksiä ja vastauksia (FAQ)

Mitä tehdä jos ei viihdy töissä?

Mitä tehdä jos ei viihdy töissä? Mitä tehdä , jos ei viihdy työpaikalla?

Sat May 14 2022

Kysymyksiä ja vastauksia (FAQ)

Saako Vuokra-asunnossa vierailla koira?

Saako Vuokra-asunnossa vierailla koira? Lähtökohtaisesti lemmikkieläinten pitäminen vuokra - asunnossa on sallittua, mikäli asiasta ei vuokrasopimuksen osapuolten kesken toisin sovita. Ellei lemmikkieläinten pitämistä ole kielletty, katsotaan vuokranantajan hyväksyneen sen, että lemmikit v...

Fri May 13 2022

Kysymyksiä ja vastauksia (FAQ)

Mikä indeksi vuokrasopimukseen?

Mikä indeksi vuokrasopimukseen? Vuokrasopimukseen kirjataan perusindeksi yhdeltä kuulta, jonka pistelukua käytetään tarkistusindeksinä, kun vuokra tarkistetaan kerran vuodessa. Vuokrasopimuksessa määritellään se aika vuodesta, kun vuokra tarkistetaan: esimerkiksi vuokra tarkistetaan vuosit...

Fri May 13 2022

Kysymyksiä ja vastauksia (FAQ)

Mistä lainaa 70 vuotiaalle?

Mistä lainaa 70 vuotiaalle? Voit hakea lainaa eläkeläiselle 24/7/365, sillä lainapalvelut ovat aina auki. Lainarahat maksetaan tilille joko hakupäivänä tai viimeistään parissa pankkipäivässä. Tämän sivun laina eläkeläiselle myönnetään yleisimmin 70 -75 vuoden yläikärajalla, mutta myös ilma...

Fri May 13 2022

Kysymyksiä ja vastauksia (FAQ)

Mitä kuuluu vastikkeeseen?

Mitä kuuluu vastikkeeseen? Yhtiövastike on omistusasunnossa asuvan keskeisin kuukausittainen menoerä. Lain mukaan yhtiövastikkeen tulisi kattaa kaikki asunto-osakeyhtiön menot, kuten kunnossapito-, korjaus- ja lämmityskulut, sähkö-, vesi- ja jätevesimaksut, puhtaanapito- ja jätehuoltokulut...

Fri May 13 2022

Kysymyksiä ja vastauksia (FAQ)

Miten laskea indeksikorotus?

Miten laskea indeksikorotus? Indeksikorotuksen määrä lasketaan siten, että perusindeksilukua verrataan tarkistusajankohdan indeksiin. Jos tarkistusajankohdan indeksiluku on suurempi kuin perusindeksiluku, vuokraa voidaan korottaa....

Fri May 13 2022

Kysymyksiä ja vastauksia (FAQ)

Mitä tietoja vuokranantajalle?

Mitä tietoja vuokranantajalle? Muista: mitä vuokranantaja saa kysyä tai selvittää? Vuokralaisen henkilötiedot kuten henkilötunnuksen. Luottotiedot. Tulot, esimerkiksi pyytämällä palkkakuitin tai todistuksen eläkkeestä tai työttömyyskorvauksest...

Fri May 13 2022

Kysymyksiä ja vastauksia (FAQ)

Miten vuokrasopimus irtisanotaan?

Miten vuokrasopimus irtisanotaan? Irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti ja todistettavasti vuokranantajalle. Irtisanomisilmoitukseen kannattaa pyytää molempien osapuolten allekirjoitukset. Voit irtisanoa vuokrasopimuksesi esitäytetyllä lomakkeella, jonka sait meiltä vuokrasopimuksen muka...

Fri May 13 2022

Kysymyksiä ja vastauksia (FAQ)

Voiko olla osakesäästötili ja arvo osuustili?

Voiko olla osakesäästötili ja arvo osuustili? Suomessa arvopapereita voi ostaa ja säilöä sekä arvo - osuustilille (AOT) että uudemmalle osakesäästötilille (OST). Perinteisesti osakkeita, rahastoja ja muita arvopapereita on hankittu Suomessa arvo - osuustilille ....

Fri May 13 2022

Kysymyksiä ja vastauksia (FAQ)

Mikä muodostaa hampaan perusrungon?

Mikä muodostaa hampaan perusrungon? Kiille koostuu 95-prosenttisesti kivennäissuoloista, minkä vuoksi se on kehon kovinta kudosta. Dentiini eli hammasluu on kiilteen alla oleva, hieman kiillettä tummempi osa. Se muodostaa hampaan perusrungon ....

Fri May 13 2022

Kysymyksiä ja vastauksia (FAQ)

Voiko Hoitovastikkeen vähentää verotuksessa?

Voiko Hoitovastikkeen vähentää verotuksessa? Kun olet antanut vuokralle asunto-osakkeen, saat vähentää vuokratulosta hoitovastikkeet , jotka maksat taloyhtiölle. Voit vähentää hoitovastikkeet niiltä kuukausilta, joilta saat vuokratuloa. Hoitovastikkeet pitää vähentää aina samana vuonna, jo...

Fri May 13 2022

Kysymyksiä ja vastauksia (FAQ)

Milloin saa tietää opiskelupaikasta 2022?

Milloin saa tietää opiskelupaikasta 2022? Valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 8.7. 2022 mennessä....

Fri May 13 2022

Kysymyksiä ja vastauksia (FAQ)

Näkyykö B-lausunto Omakannassa?

Näkyykö B-lausunto Omakannassa? Tieto on nähtävissä asiakkaalle myös Omakannassa ja Kelan asiointipalvelussa. Seuraavia todistuksia ja lausuntoja on tällä hetkellä teknisesti mahdollista välittää Kelaan Kanta-palvelujen avulla: SV 6 Lääkärintodistus A sairauspäivärahaa varten. SV 7 Lääkäri...

Fri May 13 2022

Kysymyksiä ja vastauksia (FAQ)

Voiko fysioterapeutti hieroa?

Voiko fysioterapeutti hieroa? Fysioterapia ei ole hierontaa – Proakatemian esseepankki. ...

Thu May 12 2022

Kysymyksiä ja vastauksia (FAQ)

Mitä kaulan ultrassa näkyy?

Mitä kaulan ultrassa näkyy? Kaulan alueen ensisijainen tutkimusmenetelmä on ultraäänitutkimus. Tavallisin tutkimuksen syy on kaulalla oleva patti, jonka alkuperä halutaan selvittää. Kaulalla sijaitsee kilpirauhanen, sylkirauhaset ja imusolmukkeita....

Thu May 12 2022

Kysymyksiä ja vastauksia (FAQ)

Mitä säteilyllä tarkoitetaan?

Mitä säteilyllä tarkoitetaan? Säteily on energian etenemistä avaruudessa aaltojen tai subatomisten hiukkasten muodossa. Säteily etenee tavallisesti suoraviivaisesti tyhjiössä ja niissä väliaineissa, joissa kantajakenttä tai -hiukkanen pystyvät etenemään....

Wed May 11 2022

Kysymyksiä ja vastauksia (FAQ)

Mitä on säteily?

Mitä on säteily? Säteilyannos kuvaa säteilyn aiheuttamaa terveydellistä haittaa. Sen yksikkö on sievert (Sv). Annos ilmoitetaan usein sievertin tuhannesosina eli millisieverteinä (mSv) tai miljoonasosina eli mikrosieverteinä (µSv). Annosnopeus ilmaisee, kuinka suuren annoksen ihminen saa t...

Wed May 11 2022

Kysymyksiä ja vastauksia (FAQ)

Miksi ionisoiva säteily on vaarallista?

Miksi ionisoiva säteily on vaarallista? Ionisoiva säteily

Wed May 11 2022

Kysymyksiä ja vastauksia (FAQ)

Miten sydäninfarkti alkaa?

Miten sydäninfarkti alkaa? Sydänkohtaus johtuu äkillisestä tukoksesta sydämen sepelvaltimossa. Infarkti tai sydänlihaskuolio syntyy, mikäli tukosta ei saada ajoissa avattua. Toisinaan sydänkohtauksen aiheuttaa järkytyksen aiheuttama sydänhalvaus eli takotsubo-oireyhtymä. Sydäninfarktin saa...

Wed May 11 2022

Kysymyksiä ja vastauksia (FAQ)

Mihin ultraäänitutkimusta käytetään?

Mihin ultraäänitutkimusta käytetään? Mitä on lääketieteellinen ultraäänitutkimus ? Ultraäänellä voidaan tutkia kehoa monin eri tavoin. Tutuin ultraäänen käyttötarkoitus on raskauden seuranta, mutta ultraäänellä voidaan tutkia myös esimerkiksi sydäntä, rintoja, sisäelimiä ja pehmytkudoksi...

Wed May 11 2022

Kysymyksiä ja vastauksia (FAQ)

Mikä vaikuttaa ihmisen pituuteen?

Mikä vaikuttaa ihmisen pituuteen? Pituuteen vaikuttavat perimä, ravinto ja ympäristötekijät. Maailmanlaajuisesti miehet ovat keskimäärin arviolta noin 171 senttimetriä ja naiset 160 senttimetriä pitkiä. Keskiarvoisesti pisimmät ihmiset elävät 2010-luvulla Euroopan maissa, kuten Alankomaiss...

Tue May 10 2022

Kysymyksiä ja vastauksia (FAQ)

Mitä jos kieli on valkoinen?

Mitä jos kieli on valkoinen? Valkoinen ja kuiva kieli . Kun sylkirauhaset eivät tuota riittävästi sylkeä pääsee suu kuivumaan. Se voi kuivattaa myös kieltä, ja häiritä sen bakteeritasapainoa. Kuivassa suussa kielen väri saattaa muuttu...

Mon May 09 2022

Kysymyksiä ja vastauksia (FAQ)

Onko kuorittu manteli terveellinen?

Onko kuorittu manteli terveellinen? Manteleissa on runsaasti antioksidantteja, kertatyydyttymättömiä rasvahappoja sekä magnesiumia ja kuparia. Näiden ravinteiden ansiosta pystyt pitämään sydän- ja verenkiertojärjestelmäsi loistavassa kunnossa. Mantelit tulisi syödä kuorineen, jotta auttais...

Mon May 09 2022

Kysymyksiä ja vastauksia (FAQ)

Voiko silmät palaa auringossa?

Voiko silmät palaa auringossa? Silmien suojaaminen auringolta on tärkeää, sillä kuten ihokin, myös silmät voivat palaa auringossa . Auringon UV-säteilyllä voi olla myös pitkäaikaisia vaikutuksia silmien terveyteen. Liiallinen auringon UV-säteily vaikuttaa silmän rakenteisiin haitallisesti:...

Mon May 09 2022

Kysymyksiä ja vastauksia (FAQ)

Voiko loppu raskaudesta uida?

Voiko loppu raskaudesta uida? Voiko raskausaikana uida tai saunoa? Kyllä. Uiminen on erinomaista liikuntaa ja saunominen voi rentouttaa. Tulehdusriski uimisessa kasvaa vasta, kun lapsivesi on mennyt tai alkanut tihkua aivan loppuraskaudessa ....

Sun May 08 2022

Kysymyksiä ja vastauksia (FAQ)

Voiko hiiva olla oireeton?

Voiko hiiva olla oireeton? Emättimen hiivatulehdukseen ei yleensä liity muita oireita, kuten kuumetta, alavatsakipuja tai virtsaamisvaikeuksia. Hiivatulehdus voi olla myös oireeton...

Sun May 08 2022

Kysymyksiä ja vastauksia (FAQ)

Miten vastata jos ei saa työpaikkaa?

Miten vastata jos ei saa työpaikkaa? Jäikö työpaikka saamatta? Muista nämä 5 tärkeää asiaa

Sun May 08 2022

Kysymyksiä ja vastauksia (FAQ)

Mikä auttaa kurkun Kirvelyyn?

Mikä auttaa kurkun Kirvelyyn? Se on usein flunssan tai nielutulehduksen oire, mutta joskus kurkku ärtyy ihan vain kuivasta ilmasta.

Sun May 08 2022

Kysymyksiä ja vastauksia (FAQ)

Mitä tehdään ekassa neuvolassa?

Mitä tehdään ekassa neuvolassa? Raskauden alussa tutkitaan pieni verenkuva, kardiolipiini sekä B-hepatiitti ja HIV-vasta-aineet. Ensimmäisellä neuvolakäynnillä tutkitaan myös veriryhmä ja veriryhmävasta-aineet. Jos vasta-aineita todetaan, seurataan vasta-ainepitoisuuksia kuukauden välein. ...

Sat May 07 2022

Kysymyksiä ja vastauksia (FAQ)

Milloin raskaus näkyy aikaisintaan?

Milloin raskaus näkyy aikaisintaan? Minä päivänä raskaustesti voi aikaisintaan näyttää luotettavan tuloksen? Nykyiset testit voivat paljastaa raskauden jo pari päivää aikaisemmin kuin kuukautisten pitäisi alkaa. Herkimmillä testeillä voidaan saada luotettava tulos 10 päivän kuluttua hedelm...

Sat May 07 2022

Kysymyksiä ja vastauksia (FAQ)

Miten aloittaa opiskelu?

Miten aloittaa opiskelu? Miten madaltaa kynnystä palata opiskelemaan ?

Sat May 07 2022